MILLEKS LAPSELE KINDEL PÄEVAKAVA?

 • Lapse tervis, tema meeleolu ja närvisüsteemi kaitse sõltuvad päevakava korraldusest.
 • Kord aitab lapsel end maailmas kaitstuna tunda.
 • Korra puudumine sunnib last jätkuvalt oma piire katsetama.
 • Harjumused kujunevad läbi tegevuse.

 

Kui harjunud päevakavas toimuvad järsud  muutused, eriti uneajas, tekivad haiguslikud seisundid.

Lastel kajastuvad need mitteadekvaatsetes emotsionaalsetes reaktsioonides:

 • söögist keeldumine;
 • kõrgenenud ärrituvus;
 • väsimus jne.

 

PÄEVAKAVA NÄIDE

 • Hommikusöök
 • Tegelused
 • Mängimine ja õuesolek
 • Lõuna, valmistumine lõunauinakuks
 • Lõunauinak
 • Ärkamine, riietumine
 • Tegevused
 • Õhtuoode
 • Tegevused
 • Õhtusöök
 • Tegevused
 • Öineuni

 

Eelkoolieas on erakordselt tähtis, et lapse ööpäevane unetarve oleks rahuldatud.

Täiskasvanud peavad jälgima, et laps uinuks kiiresti nii päeval kui õhtul. Eriti väikesed lapsed on ohustatud müra- ja infotulvast, on üha olulisem, et lapse ajule jääks küllaldaselt aega infotöötluseks.

 

Kasutatud kirjandus:

 1. Kivi, L.; Sarapuu, H. 2005. Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Tartu.
 2. Kikas, E. 2008. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.